Zero-field splitting of Kondo resonances in a carbon nanotube quantum dot
Rafael Gutierrez
Universität Regensburg

Nov. 3, 2004, 12:30 p.m.Share
Zero-field splitting of Kondo resonances in a carbon nanotube quantum dot
Rafael Gutierrez
Universität Regensburg

Nov. 3, 2004, 12:30 p.m.Share